2n BATXILLERATGEOGRAFIA D'ESPANYA

AEMET
Imatge 2
national geografic
Europa
paisos
 
INICI PROGRAMACIÓ  INFORMACIÓ FAMÍLIESSELECTIVITATTEMESVIDEOS

 

Continguts seqüenciats per avaluacions


PRIMERA AVALUACIÓ

Bloc 1. L’espai geogràfic

- El relleu d'Espanya 

Bloc 2. L’espai físic i natural

-Els climes 
arxiu 
-La vegetació 
arxiu
-Riscos naturals i problemes ecològics 
arxiu 1

Bloc 3. L’espai demogràfic

-Estructura de la població 

-Dinàmica de la població 

-Moviments migratoris 

-Transició demogràfica 

-Atur en Espanya 

-Immigrants en Espanya 

-Geografia dels sense sostre 


SEGONA AVALUACIÓ

Bloc 4. L’espai econòmic

-Energies novavables 

-Agricultura 20,21,22,23

Bloc 5. L’espai urbà


TERCERA AVALUACIÓ

Bloc 6. L’espai politicoadministratiu

Bloc 7. L’espai europeu


Camí de Son Cladera, 20 - 07009 Palma - Illes Balears - Espanya - Telf.: +34.971.47.07.74 - Fax: +34.971.70.60.62
e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es
Com arribar a l'IES Juníper Serra